Malawi Çiklitleri

Malawi Çiklitleri:

Afrika’nin Malawi Gölünden gelirler. Genellikle Malawi’nin taslik kesimlerinden gelirler. Bu yüzden ayni Tanganyika çiklitleri gibi akvaryumun arka planinda suyun yüzüne kadar ulaşacak bir şekilde taşlar yerleştirilmelidir. Bütün Malawi çiklitleri yumurta ve yavrularini ağızlarında koruduklarından taşların içine mağaralar oluşturmaya gerek yoktur. Ancak içinden yüzülebilecek geçiş alanlariı taşların arasında oluşturulmalıdır. Malawi gölünde de kumlu alanlarda ve açık alanlarda yaşayan çiklitler vardır, bunların barındırıldığı akvaryumda taşlık alana luzum yoktur.

Electric Blue (Sciaenochromis ahli)

 

blue-ahli-Ahli- Sciaenochromis- Ahli

blue-ahli-Ahli- Sciaenochromis- Ahli

Malawi gölünden gelen bu balık aslında etçil bir türdür. Malawi gölünde diğer çiklitlerin yavrularını yiyerek yaşar. Fakat eğer akvaryumunuzda iyi beslerseniz bu doğal içgüdüsünü unutur (veyahutta ihtiyacı olmaz). Akvaryumda iyi beslenmiş Sciaenochromis ahli‘ler yavru balık kovalamanın ne kadar gereksiz olduğunu bilir gibi hareket ederler.

Sciaenochromis ahli akvaryumu en az 120cm boyunda olmalý ve eðer daha büyük akvaryum alabiliyorsanýz alabileceðiniz (veya yer bulabileceginiz) en büyük akvaryumu alýn. Küçük akvaryumlar sadece kavga ve anlaþmazlýklara yol açar, vede temizliðinede çok fazla dikkat etmenizi gerektirmeside cabasý.

Bir gurup diþi ile beraber ayný akvaryumda beslendiðinde erkekSciaenochromis ahli‘ler fazla saldýrgan deðillerdir ve sadece üreme süresince geçici bir alaný korurlar. Uremiyorken erkek balýklar genelde akvaryumun arka taraflarýnda kavga, gürültüsüz dolaþýrlar.

Sciaenochromis ahli diþisi yavru taþýrken rahatsýz edilmekten hoþlanmaz, bu yüzden eger diþinin aðzinda yumurtalar varken onu baþka bir akvaryuma ayýrýrsanýz daha iyi bir üretim sonucu alabilirsiniz.

Electric Yellow (Labidochromis caeruleus)

Electric yellow-Labidochromis caeruleus

Electric yellow-Labidochromis caeruleus

Malawi gölünden gelen bu balýk daha çok bitkisel yeme ihtiyacý olan bir türdür. Fakat kuru pul ve canlý yemleride iþtahla yer. Bazi arkadaslarým bu balýklara hafif haþlanmýþ sert derisi çikarýlmýþ bezelye yediriyorlar.

Sirf bu cinsin barýndýrýlacaðý akvaryumlar 80cm büyük vede bu baliðin barindirildiði karma akvaryumlar 100cm’den büyük olmalidir. Akvaryum Malawi usulu taþ ve kayalarla dekore edilmelidir.

Uredikleri zaman diþi balýk yumurtalarý aðýzýnda korur. Diþi balýk yavrularý salmadan kendi akvaryumuna alýnýrsa daha çok yavru kurtarabilirsiniz.

Erkek balýklarýn kafasýnda hafif bir küt þiþlik vardýr.

Bir cevap yazın

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.